Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
ISBN: 9789750281235 2022 5. Baskı Borçlar Hukuku Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Uygulamada yoğun biçimde karşılaşılan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların incelendiği ve güncel içtihatların esas alındığı eser, sistematik bir hukuk eseri olarak tertip edilmiştir. Eserin birinci bölümünde; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve benzer diğer sözleşmelerin hukuki şekil ve niteliğine ilişkin yargı kararlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde; uygulamada karşılaşılan örnek sorunların çözümünü içeren pratik ve yalın anlatım Yargıtay kararlarından yararlanmak suretiyle yansıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan "eser sözleşmesi, cezai şart ve alacağın temliki" hükümleri açıklanmış ve güncel içtihatlarla desteklenmiştir. Yeni baskıda; ikinci bölümde yer alan "IX. Uygulamada Karşılaşılan Örnek Sorunlar-İzlenecek Çözüm" başlıklı kısmın kapsamı, yeni olaylara ilişkin çözümler eklenmek suretiyle genişletilmiştir.