Anayasa Hukuku Dersleri Pratik Çalışmalar Anayasa Hukuku Genel Kısım & Türk Anayasa Hukuku
ISBN: 9789750282911 2023 1. Baskı Anayasa Hukuku Yasin Aydoğdu Seçkin Yayıncılık

Muhakeme ve yorum yeteneğinin çok önemli olduğu hukuk biliminde, hukuk normlarının kaynağı olarak anayasal düzenlemelerin bilinmesi ve hukuki olaylar üzerinden anayasal yorum yapılması çok önemlidir. Çünkü kanun koyucular tarafından yapılabilecek olası bir ihmal yahut hata doğrudan birey hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyebilmektedir. Böyle bir durumda anayasanın üstünlüğü ilkesi ve bu kapsamda kanunların anayasaya uygun olma zorunluluğunun olduğu hukuk sistemlerinde, hatanın düzeltilmesi görevi hukukun tüm paydaşlarına ait olup; anayasal normların iyi kavranamadığı ülkelerde paydaşlar, bu gibi durumların uzun yıllar farkında olmadığı için bireylerin mağdur edildiği gözlemlenmektedir. Adaletin birer neferi olarak tüm hukukçuların birey hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan anayasal düzenlemeleri iyi öğrenmeleri ve bu bilgilerin pratikteki karşılığını kavrayabilmeleri amacıyla hazırlanan kitapta; "Anayasa Hukuku Genel Kısım" ve "Türk Anayasa Hukuku" temel başlıkları altında, tamamı çözümlü, kurgusal olay çalışmalarına, tarihsel gelişmeler üzerine analizlere, mahkeme kararı incelemelerine, çoktan seçmeli sorulara, doğru/yanlış önerme çalışmalarına ve klasik sorulara yer verilmiştir.