Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi
ISBN: 9786053184478 2020 5. Baskı Eğitim Ramazan Sever, Hilmi Demirkaya, Nihat Şimşek, Mesut Aydın, Erol Koçoğlu, Ali Sinan Bilgili, Recep Dündar, Elvan Yalçınkaya, Mustafa Akdağ, Hasan Aydemir, Özlem Ulu Kalın, İhsan Ünlü, Sibel Oğuz, Gül Tuncel, İsmail Şan, Cihan Kara, Selçuk Ilgaz, Hasan Aslan, Özkan Akman, Feride Ersoy, Emine Erdoğan, Özcan Ekici, Fatih Kaya, Uğur Özhan, Servet Atik, İlyas Akkuş, Hakan Örten, Hacer Dolanbay, Arcan Aydemir, Alpaslan Ay, Esra Mindivanlı Akdoğan, Kenan Baş, Fatıma Betül Demir, Aslıhan Kurt, Ülkü Tuğçe Çal Editör : Ramazan Sever - Mesut Aydın - Erol Koçoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanı, içerdiği disiplinlere yönelik olarak hazırlanan kazanım ve içeriğin aktarımında zamanın gerekliliklerine göre tüm çalışma alanları ve disiplinler gibi kendini yenilemektedir. Bu yenilikler, daha çok öğrenci merkezli yenilikler olmakla birlikte dersin aktarıcısı olan öğretmene de birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Dersin uygulayıcısı olan öğretmenlerin sahip oldukları alan, meslek ve genel kültür bilgisi yeterlilikleri çerçevesinde çalışma alanında kazanım ve içeriğin daha nitelikli bir şekilde öğrenci tarafından algılanıp öğrenilmesi için bu yenilikleri benimseyip derslerinde kullanmaya özen göstermeleri gerekmektedir. Sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanına yönelik yapılandırmacı eğitimle birlikte kazanım, içerik, eğitim ve sınama durumları açısından birçok yeni uygulamayla karşılaşmak mümkündür. Bu uygulamalardan biri de öğrencinin öğrenme sürecinde daha aktif olmasını ve etkili öğrenmesini sağlayan alternatif (farklı) yaklaşımlara dayalı eğitimin verilmesidir. Farklı yaklaşımlara dayalı olarak verilecek sosyal bilgiler eğitimi dersi, zengin öğrenme ortamlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.