25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi - Dans Ve Yaratıcı Dramada Yaklaşımlar
ISBN: 9786053184591 2016 1. Baskı Yaratıcı Drama Ömer Adıgüzel, elif özarı Editör : Elif Özarı, Ömer Adıgüzel
Pegem Akademi Yayıncılık

25. Uluslarası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, çağdaş Drama Derneği 'nin en genç şubesi olan İzmir 'de düzenlenerek, şehrimize, ülkemize ve tüm drama dünyasına aydınlık görüntüler ve bilgiler kazandırmıştır. Kongrede bir araya gelen yaklaşık 400 katılımcı, dört gün boyunca cinsiyet, dil, din, kıta, ırk, ekonomik düzey farklılıklarından bağımsız, çemberlerde el ele tutuşmuş, zamanlarını yalnızca bilgi ve sanat üretip yaymaya harcamışlardır. Bu kitap tüm bu bilgi ve paylaşımları olabildiğince daha çok drama dostuna ulaştırmayı amaçlamaktadır. çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi 'nin yönetim kurulu, üyeleri ve gönüllüleri olarak kitabın tüm okuyuculara yararlı olmasını diliyoruz.