Yapay Zekâyı Kodlamak Yapay Zekâ – Makine Öğrenmesi Derin Öğrenme – Sinir Ağları
ISBN: 9789750282751 2023 1. Baskı Artificial intelligence Özel Sebetci Seçkin Yayıncılık

"Yapay Zekâyı Kodlamak" isimli bu kitap; yapay zekâ, makine öğrenmesi ve ilgili tüm kavramları, anlamaya çalışan ve öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir. Kitapta, yapay zekâ alanındaki teorilere de yer verilmeye çalışılmıştır. Makine öğrenmesi, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, derin öğrenme ve yapay sinir ağları konularını içermektedir. Kitapta, "Matematik, İstatistik ve Yapay Zekâ" bölümüyle okuyucuya yapay zekâ alanında ihtiyaç duyacağı matematik ve istatistik konuları da anlatılmış, ayrıca alanın temel taşlarından olan "Veri Bilimi"'nin önemli konularına da değinilmiştir. Bu bilgiler sayesinde, okuyucunun yapay zeka ve ilgili konuları daha iyi kavraması amaçlanmıştır. Yapay zekaya kodlamalarında en çok kullanılan program olan Python programı; ayrıntıları, modülleri ve kütüphaneleri örnek kodlarla verilmiştir. Özellikle en çok kullanılan TensorFlow ve Keras kütüphaneleri de detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca anlatılan konular, 200'den fazla örnek kod ve 100'den fazla görselle desteklenmiştir.