V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi̇
ISBN: 9789750259142 2020 1. Baskı Medical Law Yener Ünver, Hami̇t İ. Hancı Seçkin Yayıncılık

Bu kitapta V. Uluslararası sağlık kongresinde sunulan sunumlar ve posterler yer almaktadır. Yabancı konuşmacıların sunumları orijinal dilde basılmış olup, Türkçe özetleri verilmiştir. Genelde sağlık özel tıp hukukunu ilgilendiren tüm alanlarla ilgili en güncel tartışmalar, sorunlu alanlar, mevzuat, yüksek mahkeme içtihatları ve bilim insanlarının yaklaşımı irdelenmiştir. Söz konusu sorunları çok bilimli ve farklı ülkelerin bakış açılarıyla ele alan bu kitapta, klasik tıp hukuku konuları kadar güncel yasal değişikliklerle yeniden düzenlenen önemli konular da incelenmiştir. Kitapta hakemli ve hakemsiz sunumlar yanında, poster sunumlarının da word içeriği basılarak okuyucunun değerlendirmesine sunulmuştur. Bulaşıcı hastalıklar, organ nakli, taşıyıcı annelik, yapay zeka, suni döllenme, aşı zorunluluğu, sağlıkta şiddet, gereksiz tıbbi müdahale, ölüm, hasta vasiyetnamesi, beden muayenesi, kastrasyon ve tazminat davalarındaki yargı içtihatlarının incelenmesi belli başlı konuları oluşturmaktadır. Çalışmaların basılması aşamasında yargı uygulaması ve öğretiden bilimsel atıflarla zenginleştirilmesi de, kitabı ayrı bir değer katmıştır.