Türkiyede Muhasebe Eğitimi
ISBN: 9786053273127 2016 1. Baskı Accounting Ahmet Gökgöz, Hakkı Fındık, Bedia Atalay, Mustafa Zeytin, Ayşenur Tarakçıoğlu Altınay, Sema Ülkü Ekin Yayınevi

Türkiye'de muhasebe eğitimi farklı öğretim düzeylerinde belli programlar altında uzun yıllardan beri verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ortaöğretim, önlisans, lisans, lisansüstü ve mesleki eğitim kursları düzeyinde muhasebe eğitimini; eğitim programları, ilgili düzeyde muhasebe eğitiminin amacı ve önemi, okutulan dersler, ders içerikleri, stajyerlik, mezuniyet sonrası istihdam, ilgili öğretim düzeyinde yapılan akademik çalışmalar ve muhasebe eğitiminde karşılaşılan sorunlar çerçevesinde değerlendirmektir.