Türkiye Türkçesi 1 - Ses Bilgisi
ISBN: 9786258275261 2022 Literature Prof. Dr. Cüneyt Akın, Doç. Dr. Özgür Ay, Doç. Dr. Dilek Erenoğlu Ataizi, Doç. Dr. Fatih Doğru Gazi Kitabevi

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I (Sesbilgisi) adlı bu kitap da toplam dört araştırmacının yazdığı bölümlerde; terim, tanım, tasnif ve bakış açılan gibi yazarların kendine has özellikler zedelemeden birleştirilmeye ve farklılıklar kitap bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde giderilmeye çalışılmış. Bu kitap, başta lisans öğrencileri olmak üzere meraklılarına ve araştırmacılara yararlı olmak amacıyla hazırlanmış. Bilimsel bir yenilik getirmekten çok, pratik bir yarar gözetilerek okuyucuya sunulmuş.