Türkiye’de İktisat Politikaları Ve Enflasyon (2000 - 2022)
ISBN: 9786253654627 2023 Economy Editör : Nihat Altuntepe
Gazi Kitabevi

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, bir ülkenin iktisadi alandaki hedeflerine ulaşmasında ve mevcut finansal mekanizmanın etkinliğinin sağlanmasında, merkez bankalarının önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca merkez bankalarının, finansal sistem içerisindeki aktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve iktisadi amaçlara yönelik para politikası uygulamalarının belirlenmesinde de oldukça etkili bir güce sahip olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla ilgili unsurlar başta olmak üzere, merkez bankalarına ait özelliklerin ve kurumun bağımsızlığı ile ilgili kavramların giderek daha fazla tartışılır duruma geldiği gözlemlenmektedir.