Türkiye'de Döviz Gelirinin Ulusal Para Arzı Ve Merkezi Yönetim Borcu Üzerine Etkisi
ISBN: 9786257727549 2020 Finans Dr. Mehmet Erdoğmuş, Prof. Dr. Salih Barışık Gazi Kitabevi

"Bu çalışma Türkiye için net döviz gelirlerinin ulusal para arzı ve merkezi yönetim borcu üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Net döviz gelirlerinin ulusal para arzı ve merkezi yönetim borcu üzerindeki etkisi ortaya konularak daha sağlıklı bir para ve maliye politikasının yürütülmesi mümkündür." Önsözden