Türkçe Öğretim Programları
ISBN: 9786257228657 2020 1. Baskı Education Hasan Hüseyin Kılıç, Müzeyyen Altunbay, Kübra Şengül, Ülker Şen, Efecan Karagöl, Başak Uysal, Aliye Uslu Üstten, Emin Tamer Yenen, Demet Kardaş, Sezgin Demir, Salim Pilav, Gülten Küçükbasmacı, Barış Çiftçi Editör : Nezir Temur - Murat Şengül
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Türkçe Dersi, Okuma Becerileri Dersi, Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi, İletişim ve Sunum Becerileri Dersi , Halk Kültürü Dersi, Medya Okuryazarlığı Dersi, Drama Dersi, Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programları ile Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nın dayandığı temel yaklaşıma, geliştirmeyi amaçladığı becerilere, öğrenme ve alt öğrenme alanlarına, kazanımların sınıflara veya düzeylere göre dağılım ve sınırlarına, diğer derslerin öğretim programlarıyla ilişkisine, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyallere, ölçme değerlendirme yaklaşımına ilişkin kuramsal bilgiler ve uygulamaya dair bazı örnekler sunulmuştur. Her bir bölümü, ilgili konu hakkında yetkin çalışmalar yürüten akademisyenler tarafından yazılan bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında, üniversitelerdeki Türkçe öğretim merkezlerinde veya Millî Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatları tarafından Türkçe, dil becerileri ve Türk kültürü ile alakalı olarak yürütülen derslerin öğretim programlarının tamamına ilişkin kuramsal bilgileri bir araya getirmek ve bu alanda çalışan akademisyenlerin, Türkçe öğretmenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kullanımına sunmak amacıyla hazırlanmıştır.