Türk Adalet Yönetimi
ISBN: 9789750211003 2009 1. Baskı Introduction to Law İsmail Aksel Seçkin Yayıncılık

Türkiye'de Adaletin İşleyişi: Yapılanma ve İşlevler Yüksek Mahkemeler Adalet Bakanlığı İle Bağlı ve ilgili Kuruluşları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Bölge ve İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları Barolar ve Türkiye Barolar Birliği