Ticaretin Kolaylaştırılmasının Türkiye' Nin Dış Ticaret Akımlarına Etkisi: Panel Veri Analizi
ISBN: 9786253650452 2022 Economy Halit Gökhan Yüksel Gazi Kitabevi

İktisat teorisinde gelişim, gelirin artışı ile sağlanmakta, gelir artışı ise daha fazla uluslararası ticaretle mümkün olabilmektedir. Uluslararası ticaretin gelişimi ise ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ile mümkün olabilmektedir. Teoride ifade edilen bu duruma göre ticaretin önündeki engellerin kaldırılması oldukça önem arz etmektedir. Küreselleşmenin son hız devam ettiği yirmi birinci yüzyılda teknolojik gelişmelerin de etkisiyle dış ticaret akımları büyüklük ve hız açısından önemli ilerlemeler göstermiştir.