Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı
ISBN: 9786053642312 2020 5. Baskı Tarih Eğitimi İsmail H. Demircioğlu, Selahattin Kaymakcı, Ayten Kiriş Avaroğulları, Ebru Demircioğlu, Sezai Öztaş, Banu Çulha Özbaş, Ahmet Şimşek, İbrahim Turan, Ramazan Kaya, Gülin Karabağ, Erkan Dinç Editör : İsmail H. Demircioğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim fakülteleri programlarında yer alan temel derslerden birisi, "öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" isimli derstir. Bu ders aracılığıyla öğretmen adaylarına öğretim teknolojilerini kullanabilme ve materyal geliştirme bilgi ve becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Aday öğretmenlere, etkili bir eğitimci olabilmek için önemli nitelik ve beceriler kazandırabilecek olan bu dersin uygulanmasında problemler yaşanmaktadır. Bu alandaki önemli problemlerden birisi, farklı alanların öğretimine yönelik "öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" ders kitaplarının bulunmamasıdır. örneğin, tarih öğretmeni adaylarının eğitimine yönelik bir "öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" ders kitabı hazırlanmamıştır. Bu eser, bu boşluğu doldurma gayesindedir. Tarih öğretiminde öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" isimlibu çalışma, tatil derslerinde materyal geliştirme ve öğretim teknolojilerinin kullanımı hakkında bilgiler vermektedir. Eser, kuramsal bilgiler vermenin yanında, uygulamaya yönelik pratik öneriler de sunmaktadır. çalışma, tarih öğretimi yanında sosyal bilgiler öğretimine de katkı sağlayacaktır.