Sürdürülebilirlik Açısından Maliyet Azaltımının Stratejik Yol Haritası
ISBN: 9786053446453 2019 Accounting Orhan Elmacı Gazi Kitabevi

Bu çalışma öncelikle "Maliyet Azaltımı" konusunda kaynak gereksinimini karşılamak amacıyla yazılmış. Ayrıca piyasada "Maliyet Azaltımı" konusunda yazılmış kitapların az olması ve basılan kitapların da kısa sürede tükenmeleri ülkemizde Maliyet azaltımının öneminin arttığının bir göstergesi niteliğindedir. Bu nedenle yüksek lisans, lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerle "Maliyet Azaltımı" temel bilgilerini isteyen yöneticilere, bu konu ile ilgilenen araştırmacılara bir nebze olsun katkıda bulunmak umudu ile yazılmış.