Sürdürülebilir Kentsel Planlama Ve Tasarım
ISBN: 9786053446392 2018 Kentleşme Özge Yalçıner Ercoşkun Gazi Kitabevi

Sürdürülebilir Kentsel Planlama ve Tasarım kitabı Sürdürülebilir Planlamaya Temel Oluşturacak Genel Kavram ve Tanımları, Sürdürülebilirlik Konusunda Gelişmiş Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye, Sürdürülebilir Kentler ve Sürdürülebilir Planlama, Tasarım, Kentsel Tasarım Rehberleri, Sürdürülebilirlik ve Türkiye Örnekleri, Avrupa Yeşil Başkent Unvanı Üzerine, Dünyadaki Eko–Kentlere Örnekler, Dünyadaki Eko–Semtlere Örnekler, Mahalle Düzeyinde Yeşil Sertifika Sistemleri, Dünyadaki Eko–Mahallelere Örnekler, Dünyadaki Eko–Köylere Örnekler, Türkiye'deki Gelişmeler konularını ele alan bir çalışmadır