Sporda Liderlik Ve Motivasyon
ISBN: 9786257727846 2020 Sports Asil Çetinkaya, Doç. Dr. T. Osman Mutlu Gazi Kitabevi

Bu kitap ‘ Ege Bölgesinde Bulunan Spor Bilimleri Fakültelerinde Sergilenen Liderlik Tarzının Akademik Personelin Öğrenme Motivasyonu Üzerine Etkisi’ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından türetilmiştir. Kitabın içeriğinde organizasyonların verimlerinin arttırılması ve bilgi üretiminin yapılabilmesi için bulunması gereken temel unsurlardan olan liderlik ve motivasyon konuları üzerinde durulmuş ve anlatılmıştır. Kitapta liderlik ve motivasyon konuları hakkında temel literatür bilgilerinden sonra sporda liderlik ve öğrenme motivasyonu hakkında yenilikçi düşüncelere ve bilgilere yer verilmiştir. Kitabın, tüm okuyuculara özellikle de spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlere ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere sporda liderlik ve motivasyon açısından fayda sağlayarak araştırmalarında destek niteliğinde bir el kitabı olması amaçlanmaktadır.