Sosyal Politika Açısından Özel İstihdam Büroları: Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi
ISBN: 9786258443295 2021 Law İş Müfettişi Dr. Yeliz Polat Gazi Kitabevi

İşçiyi merkezine alan dar anlamda sosyal politika ve iş hukuku sürekli etkileşim içinde olan iki disiplin olduğundan, birbirleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi bir gerekliliktir. Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi müessesesi araştırmalara konu olmakla beraber sosyal politika boyutuyla kapsamlı bir şekilde ele alınmadığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin hukuki ve sosyal politika boyutlarının birlikte ele alınması amaçlanmaktadır. Bu suretle çalışmanın, konuya ilişkin yapılacak kanuni düzenlemeler başta olmal üzere diğer standart dışı istihdam biçimleri açısından da gösterici bir nitelik taşıyacağı düşünülmektedir.