Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması
ISBN: 9789750285745 2023 3. Baskı IT Law Sinan Sami Akkurt Seçkin Yayıncılık

Bu çalışmanın 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (yaygın tabiriyle Yeni Sosyal Medya Yasası)" çerçevesinde güncellenmiş olan ikinci baskısının yayımlanmasının ardından, kamuoyunda Dezenformasyon Yasası olarak tabir edilen 7418 sayılı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ", 01.04.2023 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun da tıpkı 7253 sayılı Kanun gibi ilgili mevzuata esaslı ekler ve tadiller getirdiğinden, 2020 tarihli ikinci baskının güncellenmesi elzem olmuştur. Çalışmanın gerek ikinci gerekse bu (üçüncü) baskısı, bir önceki baskı(lar) üzerinde gerçekleştirilen yetkin, detaylı ve tarafsız bir akademik inceleme doğrultusunda pek çok hukukçu tarafından baştan sona gözden geçirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde kişi, kişilik ve kişilik hakkı kavramları ile kişilik hakkı kapsamındaki başlıca kişisel değerler (özellikle sosyal medyada ihlâl edilebilmeye elverişli olanlar çerçevesinde öz itibariyle) incelenmiştir. İkinci bölümde sosyal medya kavramına; yer / sosyal ağ sağlayıcı, içerik sağlayıcı gibi aktif ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı pasif sosyal medya süjelerine; bunların özel mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerine ve sosyal medyada gerçekleşebilecek olası ihlâller ile ilişkilerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise sosyal medya süjelerinin hukukî sorumlulukları, sosyal medya ihlâlleri karşısında özel hükümler çerçevesinde müracaat edilebilecek uyarı yöntemi, ilgili kurumlara başvuru/ şikâyet, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi gibi özel korunma yollarına ilişkin müeyyideler ve genel hükümler çerçevesinde açılacak önleme, son verme, tespit, maddî – manevî tazminat, kişilik hakkı ihlâl edilerek elde edilen kazancın istenmesi (menfaat devri) gibi dâvalar (yine sosyal medyada kişilik hakkı ihlâlini ilgilendirdikleri ölçüde öz itibariyle) irdelenmiştir. Nihayet monografi eki olarak, sosyal medyada kişilik hakkının korunmasına ilişkin emsâl yargı ve idarî kurul kararlarına yer verilmiştir.