Sosyal Medya Halkla İlişkiler, Reklam Ve Pazarlama
ISBN: 9786054993895 2017 Public Relations Yeşim Güçdemir Der Yayınları

Sosyal medya, fikir, düşünce ve mesaj üretiminin ve yönlendirilmesinin kullanıcıya bağlı olduğu, karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir iletişim ortamı oluşturmuştur. Bu yeni dijital medya ortamı, kişisel, örgütsel ve toplumsal farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Değişen ve etkileşimi artan sosyal medya kanalları ile kurumlar örgüt içinde ve dışında etkin, doğru iletişim stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. “Sosyal Medya- Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama" adlı bu kitap; toplumsal değişim süreçleri çerçevesinde internetin gelişimin ardından, Web 1.0'dan Web 2.0 ve Web 3.0'a geçiş süreci ve sosyal medya araçlarını incelemekte; dijitalleşen medya ile birlikte sosyal medya kanallarının kullanıcılara sağladığı etkili iletişim ortamları üzerinden halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarını değerlendirmekte; pazarlama stratejilerinin bu çerçevedeki değişimi ve gelişimini örneklerle aktarmaktadır.