Sosyal Bilimlerde Nicel Veri Analizi
ISBN: 9786257727686 2020 Social Sciences Doç. Dr. İdris Güçlü Gazi Kitabevi

Bu kitap, sistemli bir şekilde veri analizi yapmak isteyen araştırmacıya, il adımdan başlayarak tüm nicel veri analiz sürecinde kılavuz etmektedir. Bu çerçevede, araştırmacıların uygun analiz tekniğini nasıl seçecekleri ve verileri analize nasıl hazırlayacakları adım adım anlatılmaktadır. Ayrıca kitapta, yaygın olarak kullanılan veri analizi yöntemlerinin SPSS programı yardımıyla nasıl uygulanacağı ve istatistiki çıktılarının nasıl yorumlanacağı sade ve basit bir dil kullanarak anlatılmaya çalışılmıştır. Konuların pekiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla da her bölümü sonunda özet yapılmıştır.