Sağlıkla İlgili Fiziksel Aktivite Temalı Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Ve Fiziksel Performanslarına Etkisi
ISBN: 9786253653675 2023 Sports Kemal Tamer, Volkan Sural Gazi Kitabevi

Tarih boyunca insanoğlu hep yaşamını iyileştirme çabası içinde olmuştur. Kaliteli yaşamak sadece servet edinme değil aynı zamanda sağlıklı yaşamak ile mümkündür. Sağlıklı yaşam, kaliteli yaşamın en başat faktörü olarak değerlendirilebilir. Sağlıklı yaşam insanın; yapmak istediklerini yapabilecek fiziksel ve zihinsel gücü kendinde bulması, vücudunun ihtiyaçlarına uygun hareket edebilmesi, çevresel koşullara karşı dayanıklı olması ve uyum göstermesi, zamanın yıpratıcı etkisine karşı koyarak yaşlanma sürecini yönetmesi gibi davranışları göstermesiyle yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar.