Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
ISBN: 9786257582162 2021 1. Baskı Educational Sciences İsa Yücel İşgör, Bünyamin Ateş, Ahmet Ragıp Özpolat, Adem Peker, Feridun Kaya, Fahri Sezer, Sümer Aktan, Şeyma Bilgiz Öztürk, Serkan Cengiz, Devrim Erginsoy Osmanoğlu, Mehmet Akif Erdener Editör : Fahri Sezer
Pegem Akademi Yayıncılık

Frank Parsons 1908 yılında mesleki danışma alanında hizmet vermek için ilk danışmanlık bürosunu açtığında herhalde bir akademik disiplinin temellerini attığından habersizdi. Muhtemelen gelecekte okullar başta olmak üzere pek çok kuruluş için temel bir disiplin olacağını da ön görmemiş olabilirdi. Fakat rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı bugün dünyamızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından ele alındığında eğitim alanında olmazsa olmaz bir alan olarak kendini ispatlayan bir bilimsel araştırma alanı haline dönüşmüştür. Böyle bir bilimsel araştırma alanı şüphesiz kendi akademik temellerini oluşturmak için insan gücünü yetiştirmeyi de esaslı bir hedef olarak belirlemiştir. Bu insan gücüne günümüzde psikolojik danışman adı verilmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık kendine özgü bir eğitim süreci olan teori ve pratik çalışmayı gerektiren oldukça yoğun ve derinlikli bir çalışma sahasıdır. Fakat bu alanda sadece psikolojik danışmanların değil aynı zamanda öğretmenlerin de belirli bir birikime sahip olması günümüzde zorunluk ötesi bir durumdur. İşte bu kitabın temel hedefi de hem hizmet öncesi hem de görevde bulunan öğretmenlere rehberlik ve psikolojik danışmanlığa ilişkin kapsamlı bir pencere açmak ve onların rehberliğin ve belirli bir düzeyde psikolojik danışmanlığın esrarengiz dünyasına bir adım daha yaklaştırmaktır. İnsanın doğasını anlamanın belki de ilk adımı olabilecek bir maceraya hazır olan her okuyucuyu bu kitap maceraya davet etmektedir.