Reform Ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları
ISBN: 9786053183358 2016 1. Baskı Math Ayşe Öztürk, Hatice Akkoç, Sibel Yeşildere İmre, Mustafa Ergün, Osman Yılmaz Kartal, Akan Deniz Yazgan, Hülya Güvenç, Mehmet Fatih Özmantar, Erdal Bay, Gülay Agaç, Sevilay Çırak, Evrim Erbilgin, İlyas Yavuz, Abdulkadir Kerpic, İbrahim Kepceoğlu, Aslıhan Osmanoğlu, Engin Ader, Perihan Dinç Artut, Kamuran Tarım, Nilüfer Yavuzsoy Köse, Bahadır Yanık, Ökkeş Esendemir, Sinem Baş, Yeşim Özer Özkan Editör : Mehmet Fatih Özmantar, Ayşe Öztürk,  Erdal Bay
Pegem Akademi Yayıncılık

Matematik eğitiminin ilgilendiği konuları (matematiği merkeze almak şartıyla) öğrenme, öğretme, ölçme-değerlendirme ve öğretim programları olmak üzere dört temel başlık altında toplamak mümkündür. ülkemiz matematik eğitimcileri yaptıkları çalışmalar ile matematik eğitiminin gelişimine bu dört alanda önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bununla birlikte bu başlıklar arasında öğretim programları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların görece daha az olduğu söylenebilir. özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca takip edilen matematik dersi öğretim programlarının sahip oldukları yaklaşımlar, temele aldıkları eğitim felsefeleri, programların tarihsel gelişim süreçleri, içerdiği matematiksel konular ve hedeflenen temel matematiksel becerilere dair çalışmaların neredeyse yok denecek kadar az olduğu gözlenmektedir. Bahsedilen bu boşluğun doldurulmasına hizmet etmek amacıyla elinizde tuttuğunuz bu kitap çalışması ortaya çıkmıştır. Kitabımızda Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uygulamaya konulan ilkokul düzeyindeki matematik dersi öğretim programları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın matematik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, bu branşlardaki öğretmen adayları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, matematik eğitimi ve program geliştirme alanında çalışan araştırmacılar için referans bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.