Prof. Dr. Adil Türkoğlu’na Armağan Eğitimde Bitmeyen Yolculuk
ISBN: 9786051705224 2021 Social Sciences Ahmet Doğanay, Fatma Sadık Anı Yayıncılık

Değerli Hocamıza armağan olarak hazırlanan bu kitap farklı bölümlerden oluşmaktadır. Birinci bölümde hocamızın özgeçmişi, öz yaşam öyküsü, danışmanlığında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri, yazdığı kitaplar ve kitap bölümleri ile yaşamına dokunduğu kişilerin anı ve deneyim paylaşımları yer almaktadır. Kitabın diğer bölümleri ise ilkokuldan yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde güncel eğitim konuları ve sorunlarıyla ilgili bilimsel çalışmalardan oluşmaktadır. Anı yazıları yazar adlarına, bölümler ise araştırmanın başlığına göre alfabetik olarak sıralanarak kitap içinde yer almıştır. Bu kitabı okurken Hocamızın hayatını, bir bilim insanı olarak gelişimini, bu süreçte geçirdiği akademik evreleri, yaşadığı zorlukları, bir yönetici olarak önceliklerini ve bir eğitimci olarak öğrencilerine model olma yoluyla kazandırmaya çalıştığı değerleri yakından izleme olanağı bulacaksınız.