Planlı Eskitme Stratejisi
ISBN: 9786053446897 2018 İşletme Vildan Hilal Akçay Gazi Kitabevi

Planlı eskitme stratejisi, 20.yüzyılın en önde gelen yönetim fikirlerinden biri olmasına rağmen, akademik çalışmalarda layık olduğu ilgiyi görmemiş. İşletmeler tarafından on yıllardır kullanılagelen bir strateji olarak planlı eskitme stratejisi, doğaldır ki sadece İşletme değil; Psikoloji, Sosyoloji, İktisat gibi çok sayıda sosyal bilim disiplinini ilgilendiren ve dolayısıyla farklı boyutlarda ele alınabilecek bir konudur. Bu kitapta, planlı eskitme stratejisi başlığı altında ele alınabilecek konuların tümüne yer verilmeye çalışılmış.