Pay Piyasalarında Yatırımcı Duyarlılığı Oecd Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma
ISBN: 9786057805423 2019 İşletme Emre Esat Topaloğlu Gazi Kitabevi

"Pay Piyasalarında Yatırımcı Duyarlılığı: OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma" adlı bu çalışmada pay piyasaları, beklenen fayda teorisi ve etkin piyasa hipotezi, davranışsal finans ve yatırımcı duyarlılığı ayrıntılı bir şekilde dört bölümde anlatılmaktadır. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise yatırımcı duyarlılığı ile pay piyasaları arasındaki ilişki OECD ülkeleri bağlamında ekonometrik analizler kullanılarak incelenmiş. Bu kitap, pay piyasalarına ilişkin teori ve yaklaşımları ve pay piyasalarını doğrudan etkileyebilecek yatırımcı duyarlılığını geniş bir şekilde ele almaktadır. Bununla birlikte en büyük ekonomik örgütlerden biri olan OECD ülkelerini esas alarak yatırımcı duyarlılığı ile pay piyasaları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu doğrultuda çalışma, finans yazınına katkı sağlamakla birlikte işin hem ekonomik hem de psikolojik boyutunu ele alması açısından geniş bir kitleye hitap etmektedir. Ayrıca, işletme, iktisat ve finans eğitimi alan lisans ve lisansüstü düzeyde, faydalanılabilecek bir kaynak olarak görülmektedir.