Para, Finans ve Kriz: Post Keynesyen Yaklaşım
ISBN: 9786055829544 2010 Finance, Investment Sayim Işık Palme Yayınevi

Bu kitap, kapitalist bir ekonomide para, finans ve kriz konularına “Post Keynesyen Yaklaşım” sunmaktadır. Para ve finans konularına “Post Keynesyen Yaklaşım”, Keynes’in “parasal üretim ekonomisi” kavramına dayanmaktadır. Keynes, ‘parasal üretim ekonomisi’ ile Ortodoks iktisat öğretisindeki ‘reel değişim ekonomisi’ni birbirinden ayırarak, parasal bir ekonomide paranın şimdi ile geleceği birbirine bağlayan önemli bir araç olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda Keynes’te “para” kavramı, kapitalist üretimin doğası, tarihsel zaman ve belirsizlik kavramlarıyla ilişkilendirilmektedir.