Örgütsel Yaşamda Etkin Zaman Yönetimi
ISBN: 9786053271994 2015 1. Baskı Management and Organization Abdullah Yılmaz Ekin Yayınevi

"Örgütsel Yaşamda Etkin Zaman Yönetimi" başlığını taşıyan bu çalışmada meşakkatli, zor ve birbiriyle bağlantılı süreçler olarak "Kişisel Zaman Yönetimi" ve "Örgütsel Zaman Yönetimi" süreçleri "Verimlilik ve Etkinlik" olguları perspektifinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde "Verimlilik ve Etkinlik" olguları örgütsel ve yönetsel boyutlarda ana hatları ile irdelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde "Zaman Olgusu" bireysel, örgütsel, yönetsel ve kültürel boyutları ile ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde "Kişisel Zaman Yönetimi" ve dördüncü bölümünde ise "Örgütsel Zaman Yönetimi" ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında ise çalışmada ele alınan teorik ve uygulamaya ilişkin bulgular göz önünde bulundurularak, "Etkin Bireysel ve Örgütsel Zaman Yönetimi’’ ne ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.