Örgütsel Sosyalleşme
ISBN: 9786257315418 2020 Economy Dr. Muhammet Ali Çelebi Gazi Kitabevi

Bu kitap örgütsel sosyalleşme hakkında bildiklerimizi, örgütlerin yeni çalışanların uyumu için neleri yaptıklarını ve daha iyi yapabileceklerini incelemektedir. Kitap örgütsel sosyalleşme ile ilgili şu sorulara yanıt aramaktadır: 1- Bireyin işe nasıl uyum sağlayacağı, hangi süreçlerden geçeceği nasıl belirlenmektedir? 2- Kişinin işinde iyi veya kötü olduğunu uyum gösterip göstermediğini kim belirlemektedir? 3- Çalışma arkadaşları bireyin sosyalleşmesinde ne kadar etkilidir? 4- Kişinin davranış özgürlüğünün kısıtlanması ne kadar kabul edilebilecek? 5- İşini kaybetmek kaygısı bu özgürlüğün bedelini mi oluşturacaktır? 6- Bireyin aktif olarak örgütü etkilemesi mümkün değil mi? Sosyalleşmede örgüt mü birey mi öne çıkacak?