Onkolojik Sosyal Hizmet
ISBN: 9786258309188 2022 Education Kolektif Editör : Veli Duyan - Mustafa Karataş - Merve Deniz Pak Güre
Yeni İnsan Yayınevi

Kanser biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok soruna yol açan bir hastalıktır. Bu karmaşık sorunların çözülmesinde sosyal hizmet mesleğinin müdahaleleri  önemli bir yerde bulunmaktadır. Tamamı onkoloji alanında çalışan hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sağlık yöneticisi ve akademisyenden oluşan on yedi uzmanın özverili çalışmalarını içeren bu eser, onkolojik sosyal hizmet alanında gerçekleştirilen uygulamalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Kanserin bireye, aileye, gruplara ve topluma dair çok yönlü etkilerine odaklanma vizyonuyla kaleme alınan eserde, onkolojik sosyal hizmetle ilişkili kuramsal temellerin ardından uygulama pratiklerine yer verilmiştir. Sonrasında ise uygulayıcılara, eğitime, araştırmalara ve politika geliştirme süreçlerine yönelik kapsamlı öneriler sunulmuştur. Onkolojik sosyal hizmet ile ilgili çalışmaların tüm yönleriyle ele alındığı bu özgün eser, hem kanser teşhisi bulunan bireylerin hem de bu alanda çalışan meslek elemanlarının güçlendirilmesinde bir baş ucu kitabı olma niteliğindedir.