Öğretmen Ve Öğretmen Adayları İçin Rehberlik
ISBN: 9786050022124 2018 7. Baskı Psychological Advice and Guidance Nilgün Canel, Nilüfer Özabacı, Saniye Arsoy, İlkay Demir, Yasemin Derelioğlu, Hatice Ergin, Tamer Ergin, Gamze Eryenen, Lütfü İlgar, Esra İşmen Gazioğlu, Ayşegül Kılıçaslan, Şengül Mertol İlgar, Filiz Meşeci, Cengiz Poyraz, Armağan Yıldız Editör : Esra İşmen Gazioğlu,  Şengül Mertol İlgar,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüzde eğitim anlayışında bireylerin kendilerini tanıma, anlama, yetilerini geliştirme ve genel anlamda kendilerini gerçekleştirme ihtiyacı vardır. Eğitim alanında öğrencilere götürülecek rehberlik hizmetleri bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olacaktır.Bir uzmanlık alanı olarak rehberlik hizmetleri uygulamada ancak iyi yetişmiş psikolojik danışman ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu nedenle okullara götürülecek rehberlik hizmetlerinin yeterli ve etkili olabilmesi için öğretmen ve öğretmen adaylarının sorumluluk bilincinde olarak gerekli bilgi ve donanımla yetişmiş olması gerekir.Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin REHBERLİK kitabı okul rehberlik faaliyetlerinde görev alan öğretmen ve görev alacak öğretmen adaylarına rehberlik anlayışı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının bilincine vararak üstlenmesi gereken rolleri fark ettirmek ve bu konuda gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır.Kitapta frehberlik alanında yer alan teorik yaklaşımların yanında öğretmenlerin ihtiyaç duyabileceği, eğitsel ve mesleki alanlardaki bilgi, beceri ve donanımlara, öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli ilşkilerinin yapılandırılması konusunda temel noktalara ve götürülecek hizmetlerin kalitesini arttırmak için kullanılacak tekniklere yer verilmiştir.