Öğretide Ve Uygulamada Milletlerarası Aile Hukuku Ve Milletlerarası Usul Hukuku
ISBN: 9789750213113 2010 1. Baskı Family Law İzzet Doğan Seçkin Yayıncılık

Bu çalışma uluslararası aile hukuku sorunlarının çözümü ve çözüm yollarında kullanılacak usul hükümlerine ışık tutabilmeyi amaçlamıştır. Yabancı unsurlu aile hukuku sorunları arasında evlilikler, boşanmalar, çocukların velayetleri, soybağı, evlat edinme gibi ilişkiler hukukçuların karşısına çıkmaktadır. Ayrıca yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerden aldıkları yargı kararlarının Türkiye'de sonuç doğurabilmesi için tanıma ve tenfiz istemi ile dava açmaları gerekmektedir. Yabancı unsurlu boşanma kararlarının tanınması ve bu kararlarda yer alan 2. Derece sonuçlarının (nafaka, velayet, ödenceler… vs) tenfizi için çok sayıda dava açılmaktadır. Bu kitapta bu yabancı unsurlu aile sorunlarının çözümü, çözüm yollarında uygulanacak usul ve yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi konularında uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca, sorunların çözümlerinde öğretideki görüşlere, Yargıtay ve ilk derece mahkeme kararlarına yer verilmeye özen gösterilmeye çalışılmıştır.