Oecd Ülkelerinde Refah Devletinin Yeniden Dağıtıcı Rolü Teori Ve Uygulama
ISBN: 9786053449478 2019 Finance Özlem Özkıvrak Gazi Kitabevi

Kitap da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerinde refah devletinin yeniden dağıtıcı rolü ele alınmış. İlk olarak, gelir eşitsizlikleri ve yoksulluğu hafifletmeye yönelik kamusal yeniden dağıtım ile ilgili kavramsal ve teorik açıklamalara yer verilmiş. İkinci olarak gelirin yeniden dağıtımını günümüzün modern toplumlarında refah devletinden bağımsız olarak düşünmek pek mümkün olmadığı için refah devleti olgusuna dikkatler yöneltilmiş. Üçüncü olarak, OECD'nin gelir dağılımı, yoksulluk ve kamusal yeniden dağıtım alanında 2008 yılından günümüze kadar yayınladığı başlıca raporlara dayalı olarak OECD ülkelerinde gelir dağılımı ve gelir eşitsizliklerinin gelişimi incelenmiş. Son olarak söz konusu OECD raporlarına bağlı olarak refah devletinin yeniden dağıtıcı rolündeki gelişmeleri ele alınmış.