Nitel Araştırma Yöntemleri
ISBN: 9786258044164 2021 1. Baskı Educational Sciences Hasan Hüseyin Şahan, Aysun Erginer, Nihat Uyangör, Serhat Aydın, Ergin Erginer, Mustafa Çelebi, Gizem Uyumaz, İbrahim Bayazıt, Ahmet Metin, Gülşah Taşçı, Naime Elcan Kaynak, Emre Toprak, Yeliz Abbak, Dürdane Lafcı Tor, Emine Yavuz, Sıtar Keser, Feyzullah Orman, Oktay Bektaş, Şefik Kartal Editör : Mustafa Çelebi
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğretmenlerin kendi branşlarıyla ilgili değerlendirmelerini veya onların gözüyle eksik ya da hatalı yönlerini tespit edebilmek, tüketicilerin alışveriş sırasında neye daha çok önem verdiklerini, genel eğilimlerini belirleyen unsurların neler olduğunu belirlemek, insanları suça iten nedenleri ortaya çıkarabilmek, bir hastanenin bölümlerine daha çok hangi yaş grubu veya hangi ikamet yerlerinden hastaların başvurduğu vb. konuları nicel araştırmalarla ortaya koymak mümkün olabilir. Ancak bazı konular ya sadece bulunduğu ortama ait olabilir veya ortadaki problemli durumun arkasındaki nedenleri, nasılları ortaya çıkarmak gerektiğinde nicel yaklaşım buna cevap vermez, vermeyebilir. Örneğin, televizyon programlarının çocukların sosyal gelişimi üzerinde nasıl etki yaptığı, ilköğretim düzeyinde “laiklik” konusunun nasıl işlendiği, okullarda web 2.0 araçlarının derslere göre nasıl kullanıldığı gibi konuları nicel yaklaşımla incelemek bizi güvenirliği düşük sonuçlara götürebilir. Bu durumda ya doğrudan nitel yaklaşımı ya da ihtiyaç olması durumunda karma yöntemi seçmek daha doğru bir yol gibi görünmektedir. Özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilerimize katkı sağlayacağını ümit ederek hazırlanan bu kitabın ortaya çıkmasında yukarıda sıralanan nedenler etkili olmuştur. Nitel araştırma sürecini tüm yönleriyle ele almaya çalıştığımız bu çalışmada en sık kullanılan nitel araştırma desenlerini de tüm boyutlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Bu haliyle kitabın bu alanda yazılı kaynaklara ve nitel araştırma konusunda kalitenin artırılmasına da katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Siz değerli okuyucularımızdan olası eksik ya da yanlışlarımızın ve ihtiyaç duyulan farklı konular olması durumunda geri dönüş yapmanızı bekliyor, tüm yazarlarımıza yaptıkları katkıdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.