Netbeans Ve Eclipse Eşliğinde Java 8
ISBN: 9789750243325 2017 1. Baskı Programming Languages Memik Yanık Seçkin Yayıncılık

Bu kitabın bütün içeriği temel programcılık bilgisi olanlar için ilk okumada anlaşılacak yalınlıktadır. Java programlama dili hakkında temel bilgileri sunmak amacıyla bu kitap hazırlanırken Java'nın 8.0 sürümü kullanıldı, IDE olarak hem NetBeans hem de Eclipse'ten yararlanıldı.