Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu Cilt 4
ISBN: 9786257315371 2020 Economy Editör : Doç. Dr. Gülgün Çiğdem
Gazi Kitabevi

Towards a Paradigm Shift in The Shadow Of The Covid-19 Pandemic? Rals Perspektifinden Covid-19 Sürecinde Türkiye’ye Yabancı İlgisi: Bir Borç Krizi Tehlikesi Var Mı? Covid-19’un Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkilerinin Analizi Covid-19 Pandemisinin Tüketici Kredileri Üzerinde Bir Etkisi Var Mı? Türkiye’den Kanıtlar Pandemiyle Birlikte Değişen Hayatlar, Covid-19 Krizinin Ekonomik Ve Sosyal Yaşama Etkileri: Paradigma Değişimi Covid-19’un Psikolojik Etkileri Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicilerinin 2008 Küresel Krizi Bağlamında Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ekonomiler Üzerine Karşılaştırmalı Analizi 2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde BİST Sınai İle Sanayi Üretim Endeksleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Fourier Serisi Yaklaşımına Dayanan Ampirik Bir Analiz