Muhasebe Alanında Spesifik Konular
ISBN: 9786257045636 2020 Accounting Editör : Alirıza Ağ, Ünal Gülhan
Gazi Kitabevi

Küreselleşme ile birlikte dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan sosyal ve teknolojik değişim sonucunda ülkeler arasındaki sınırlar kalkmıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişmeler, küreselleşme sonucu meydana gelen yoğun rekabet ortamı, değişen müşteri talepleri vb nedenlerden dolayı işletmeler daha rasyonel davranmak zorundadır. Bu doğrultuda özellikle işletmelerdeki karar süreçlerinde etkili rol alan muhasebenin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Bu kitap, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış ve farklı konular içermektedir.