Medya Okuryazarlığı Ve Öğretmen Eğitimi
ISBN: 9786052412312 2020 3. Baskı Education Cahit Erdem Pegem Akademi Yayıncılık

Bireylerin medya ile etkileşiminin her geçen gün artması ve yeni medya araç ve platformlarının yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmesi ile birlikte, medya okuryazarlığı istisnasız bütün bireylerin sahip olması gereken en önemli 21. yüzyıl becerileri arasında kabul edilmektedir. Bu becerilerin bireylere kazandırılmasında ise en büyük rol hiç kuşkusuz öğretmenlere düşmektedir. Ancak öğretmenlerin bu konuda ne kadar yetkin oldukları tartışmalıdır. Bu nedenle, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi yetiştirilme süreçlerinin medya okuryazarlığı becerilerini göz ardı etmesi düşünülemez. Ancak dünyada ve Türkiye’de öğretmen eğitiminde medya okuryazarlığının yeterli düzeyde yer bulamadığı görülmektedir. Özellikle hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarında medya okuryazarlığı eğitiminin verilmesi gerektiği alanyazında vurgulanmasına rağmen bu yönde bir program geliştirme çalışması yapılmamıştır. Bu gerekçelerden hareketle, üç bölümden oluşan bu yapıtta öğretmen eğitiminde medya okuryazarlığı eğitiminin gerekçeleri ortaya koyulmuş, medya okuryazarlığı ve öğretmen eğitimi ilişkisi ele alınmış ve öğretmen adayları için program geliştirme ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş bir medya okuryazarlığı becerileri dersi öğretim programı tasarısı sunulmuştur. Bu yapıtın öğretmen eğitimi ve medya okuryazarlığı alanındaki uygulayıcılar ve araştırmacılar için bir kaynak olması düşünülmektedir.