Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme
ISBN: 9789750263750 2020 2. Baskı Civil Procedure Law Orhan Eroğlu Seçkin Yayıncılık

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Türk Hukukuna giren önemli müesseselerden biri de ön inceleme aşamasıdır. Ön inceleme aşaması, yargılamanın usûlüne uygun olarak makûl süre içerisinde yapılmasına ve maddi gerçekliğe ulaşılmasına hizmet etmektedir, ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamanın bir aşaması olan ön inceleme aşamasının kanunda yer alan hükümler kapsamında tamamlanmaması hâlinde, tahkikata ilişkin yol haritası etkin ve verimli bir şekilde belirlenemeyecek ve tahkikat aşamasından beklenen verim tam olarak sağlanamayacaktır. Ayrıca, tahkikat aşaması uzun sürecektir. Bu durum ise, usul ekonomisi ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Yargılamanın uzamasına sebebiyet verildiği için de taraflara adil yargılanma hakkının tanınmış olduğundan bahsedilemeyecektir. Bu kitapta genel olarak; ön incelemenin Türk Hukukuna girişi ve yeri, kabul edilme amacı, karşılaştırmalı hukuk açısından ön inceleme aşaması ve ön inceleme aşaması dışında yargılamanın diğer aşamaları, Medenî Usûl Hukukuna hâkim olan ilkeler açısından ön inceleme aşamasının değerlendirilmesi yapılmıştır. Ön incelemenin kapsamı ve zamanı, ön inceleme aşamasında yapılması gerekli olan işlemler, basit yargılama usûlünde ön inceleme, ön inceleme aşamasında ikrar, davayı kabul, davadan feragat ve sulh işlemlerinin yapılabilip yapılamayacağı hususu, ön inceleme duruşmasının ertelenmesi gerekçeli olarak açıklanmış, ön inceleme aşamasında karşılaşılabilecek her durum değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde öğretide yer alan görüşlerden, yargı içtihatlarından, karşılaştırmalı hukuktan faydalanılmıştır. Sadece ön inceleme aşaması değil, genel olarak ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamanın tüm aşamaları hakkında genel bilgiler veren bu kitap ile okuyucunun ve uygulayıcının ön inceleme aşamasına ilişkin tüm sorularına cevap bulabilmesi amaçlanmış, duraksama yaşanan konularda yola devam edilebilmesine yardımcı olabilecek bir eser ortaya konulmuştur.