Longo Mai: Bir Komün Deneyimi
ISBN: 9786257537773 2022 Ecology Kiraz Özdoğan Yeni İnsan Yayınevi

Longo Maï’nin kuruluş kararı, neoliberalizmin hâkim olmaya başladığı bir dönemde 18-20 Aralık 1972 tarihlerinde, on farklı Avrupa ülkesinden gelen aktivistlerin, Bâle’da yaptıkları kongrede alınmıştır. Fransa’da kurulan, üyelerinin tarımla ve çeşitli zanaatsal etkinliklerle uğraştığı politik ve kollektif bir eko-tarım deneyimidir. Kitap bu topluluktaki insanların kendi aralarındaki hiyerarşiyi en aza indirme çabalarını ve tarım için seferber edilen canlılarla olan ilişkilerini, özgürlük pratiği açısından ele almaktadır. Kitabın temel sonucu, insanların bu özyönetim deneyimlerinin, diğer canlıların yönetimine dayandığıdır. Komünü, tarım ve zanaatkârlık yaparak politik mücadeleye devam edebilecekleri ve hiyerarşik ilişkilerin olmadığı bir yapılanma şeklinde tasavvur etmişlerdir. Bu karardan sadece altı ay sonra, Güney Fransa’da, içinde ormanın ve yerleşim yerlerinin olduğu, iki yüz yetmiş hektarlık bir araziyi satın alarak yerleşmişlerdir. Kiraz Özdoğan, Güney Fransa’daki komünde, bizzat yaşayarak bu pratiği deneyimlemiştir. Kurucularıyla görüşmüş, yaşamını komünde sürdürenlerle birlikte yaşamış ve gelip gidenlerin görüşlerini alarak bu özgün eseri yazmıştır. Bu çalışmanın, Türkiye’deki deneyimlere büyük katkı sağlayacağını ve tartışmalara geniş bir açı kazandıracağını düşünüyoruz. Değişik isimler altında da olsa, başka yaşam deneyimlerini yayınlamaya ve bir arada yaşamak üzerine metinler üretmeye devam ediyoruz. Bu kez sadece keyifli okumalar değil; katılmaya, birlikte yaşamaya ve yeni niyetli topluluklar kurmaya doğru hareketlenmenizi diliyoruz.