Lojistik İşletmeciliği Muhasebesi
ISBN: 9786053273172 2016 1. Baskı Accounting Hakkı Fındık, Erkan Öztürk Ekin Yayınevi

Çalışma da, lojistik faaliyet gösteren işletmelere ilişkin genel bilgiler, lojistik sektörüne yön veren kurumlar ve yönlendiren yasal düzenlemeler, lojistik sektörünün geleceği, lojistik faaliyetlerin vergi mevzuatı ve muhasebe standartları çerçevesinde muhasebeleştirilmesi ve lojistik maliyetlemeye yönelik yaklaşımlar konu edilmiş.