Kuramdan Uygulamaya Yazma Öğretimi
ISBN: 9786052415351 2018 1. Baskı Education Management Mustafa Ulusoy, Özlem Baş, Hayati Akyol, Ergün Öztürk, Yasemin Kuşdemir, Pınar Bulut, Mustafa Yıldız, Beyhan Can, Ayşegül Avşar Tuncay, Nurhan Aktaş, Dilek Yekeler, Merve Bıyık Editör : Hayati Akyol, Mustafa Yıldız
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap 21. yüzyılın önemli bir becerisi olan yazmanın etkili bir şekilde öğretimi konusunda öğretmenlere ve öğretmen adaylarına rehberlik edecek bir içerikte hazırlanmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere kitap, kuramsal ve uygulamaya dayalı olarak iki temel bölümden oluşmaktadır. Kuramsal bölüm yazma öğretiminde temel kavramlar, yazma teorileri, çocuklarda yazmanın gelişimi ve biçimlendirici deneme araştırmaları olarak dört alt bölümden oluşmaktadır. Kuramsal bölümde genel olarak geçmişten günümüze yazı, yazma öğretiminde temel kavramlar, yazma öğretiminde öğretmen rolleri, yazma öğretiminin temel ilkeleri, yazma öğretimine yön veren teori ve modeller, çocuklarda yazma becerisinin gelişim aşamaları ve bu aşamaların özellikleri gibi kavramsal konulara ve özellikle okuma yazma araştırmacılarına yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla geliştirilmiş olan biçimlendirici deneme araştırmalarına yer verilmiştir. Uygulama bölümünde ise genel olarak yazma öğretiminde yer verilmesi gereken türler ayrı ayrı ele alınarak bu türlerin öğretimine ilişkin temel açıklamalar ve etkinlik örnekleri sunulmuştur. Bu bölümde bitişik eğik yazı öğretimi, hikâye yazmanın öğretimi, bilgi verici metin yazmanın öğretimi, ikna edici metin yazmanın öğretimi, yaratıcı yazmanın öğretimi konularına yer verilmiştir. Öğretim konularının ele alındığı bölümler mümkün olduğunca etkinlik örnekleriyle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bölümlere ek olarak yazma güçlükleri konusu ele alınarak yazma güçlüklerinin giderilmesinde etkili olabilecek yöntem ve teknikler açıklanmıştır. Son olarak yazmada ölçme ve değerlendirme konusu detaylı bir şekilde açıklanmıştır.