Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
ISBN: 9786053644309 2018 3. Baskı Educational Sciences Niyazi Can, İsmail Aydoğan, Süleyman Göksoy, Salih Paşa Memişoğlu, Mahmut Sağır, Durdağı Akan Editör : Niyazi Can
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden belirlenen amaçlarına göre işletme, değerlendirme ve geliştirme sürecidir. Tüm süreçlerde insanların çabalarıyla, eğitim kurumlarının işletilmesi görevi gerçekleştirilmektedir. İnsan karmaşık bir sistemdir. İnsanlar- dan oluşan toplumsal sistemler ise daha karmaşıktır. Okul, hem kendini oluşturan eğitim çalışanlarından hem de üzerinde çalıştıkları öğrencileri yüzünden daha da çok karmaşık yapıdadır. Okul yapısını oluşturarak bunun etkili yönetilmesini sağlamak ancak bu amaçla hazırlanmış yönetim modelleriyle mümkün olmaktadır. Okul denilen eğitim örgütünün işletilmesinde ve amaçlarının gerçekleştirilmesin- de yöneticilerin önemli görev ve rolleri bulunmaktadır.