Kadın Girişimciliğinin Stratejik Liderlik Yetkinlikleri Açısından İncelenmesi Ve Bir Araştırma
ISBN: 9786053271567 2015 1. Baskı Entrepreneurship İlknur Kumkale Ekin Yayınevi

Çağın hızla gelişen ve değişen koşulları kadının aile ve toplum içindeki rolünü değiştirmiş, kadın bir taraftan kendisine atfedilen geleneksel rollerini oynamaya çalışırken, diğer yandan çalışma hayatının her alanında ve kademesinde varlığını hissettirmeye başlamıştır. Özgürce çalışabilecekleri ve kendilerini gösterebilecekleri girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlar, başarılı rol modeller arttıkça, kadın girişimcilerin sayıları da görece artmıştır.