İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Bilgiler & Formüller: Açıklamalı, Pratik, Matematiksel Bilgiler Çerçevesinde
ISBN: 9789750247835 2018 4. Baskı Business Law Mahmut Çolak Seçkin Yayıncılık

Kitap; yazarın iş mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve iş sağlığı-güvenliği mevzuatı alanında bugüne kadar çok sayıda kaleme aldığı kitap ve makalelerde işlediği pratik, temel, matematiksel bilgilerden ve kitabın önceki üç baskısından sonra okuyuculardan gelen istek ve öneriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitap; başta 4857, 5510, 6331 sayılı Kanun ve bu kanunlarla ilgili ikincil mevzuata göre, tüm çalışanlar ve işverenler açısından çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı alanındaki bilgiler güncellenmek suretiyle basit ve sade bir dille ve tablolarla açıklanmıştır. Kitap; kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, gerçek ve tüzel kişi firmalar, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, avukatlar, memurlar, işçiler, çalışma hayatı ile ilgilenen herkese hitap etmektedir. Kitapta, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili konular derlenmiş, toplu ve düzenli bir şekilde okuyucunun istifadesine sunulmuştur.