Instructional Technologies And Material Design For Foreign Language Teaching (Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı)
ISBN: 9756376945 2006 Education Arif Sarıçoban Anı Yayıncılık

Bu çalışma, Eğitim Fakültelerinin Yabancı Dil Eğitimi İngilizce Öğretmenliği bölümlerine, İngilizce eğitim veren kurumlar ve İngilizce öğretmenleri için hazırlanmış kapsamlı bir çalışmadır.