İnsana Dair
ISBN: 9789750243134 2017 1. Baskı Philosophy Hasan Tutar Seçkin Yayıncılık

İnsan kavramı, açık bir kavram gibi görünür, oysa o tüm kavramlar arasında en ikircikli, en çelişkili, karşıt yorumlara en elverişli olanıdır. Evrende şu kadar varlık arasında hiç biri, insan kadar belirsiz, insan kadar iyi ve kötü arasında kararsız bir y