İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Bağlamında Siyasi Partiler Rejimi
ISBN: 9789750220104 2012 1. Baskı Constitutional Law Kutlay Telli Seçkin Yayıncılık

Ancak siyasi partilerin faaliyetleri ve çalışmaları yoluyla etkin şekilde kullanılabilecek olan örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin en esaslı temelleri arasında yer alır. Siyasi partilerin örgütlenme özgürlüğü kullanımının, genellikle toplantı/ifade özgürlüğü ve serbest seçim hakkı ile birlikte ele alınması, gerçekten dikkate değerdir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) uygulamalarında da görüldüğü üzere, bu kadar iç içe geçmiş olan ve ilişki düzeyi yüksek olan hak ve özgürlüklerin eşsiz birlikteliği, elbette ki siyasi partilere yönelik müdahalelerin en üst ciddiyetle ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu kitapta, militan demokrasi uygulamalarının, ne dereceye kadar siyasi partilerin, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi bağlamında sahip olduğu örgütlenme özgürlüğüne üstün tutulabileceği yolundaki soruya odaklanılmıştır. Çalışmada, aynı zamanda İHAM'ın, demokrasi ve onun prensipleri hakkında sınırlı kalmış ve eksik tanımlamaları ile diğer maddelerle birlikte 11'inci madde jürisprüdansının değerlendirilmesi ve özellikle Türkiye'nin Sözleşme karşısındaki konumu incelenmektedir.