İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem Ve Teknikler
ISBN: 9786053182801 2015 1. Baskı Curriculum and Instruction Fatma İlker Kerkez, Yasemin Kuşdemir, Halil Zehir, Murat Çalışoğlu, Demet Şahin, Fatih Çınar, Hatice Nilüfer Süzen, Yüksel Pirgon, Şükran Calp, Mevlüt Gündüz, Pınar Bulut, Rümeysa Pektaş, Sermin İmre Editör : Gizem Saygılı
Pegem Akademi Yayıncılık

öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretim strateji, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan bu kitapta, ilkokul derslerinin öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler dayandığı bilimsel temeller ve uygulama örnekleriyle sunulmuştur. Her bir konu alanının öğretimine yönelik içerik ve uygulama örnekleri, o konu alanının uzmanı akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. özelde ilkokul seviyesindeki derslerin öğretimini zenginleştirmek için düşünülmüş bu kitabın, öğretim sürecinin etkililiğini artırmayı amaçlayan diğer kademelerdeki eğitimcilere de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.